ΕΚΘΕΣΗΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Λαϊκή Τέχνη 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Τέχνημα 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Παρουσίες 10 - 14 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Mostra Rota & Δωρέκθεση 26 - 29 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo
Athens Fashion Trade Show 26 - 29 Ιανουάριος 2018 Metropolitan Expo