EXHIBITIONEXHIBITION DATEEXHIBITION CENTRE
Super Market, Mini Market & Kiosk 20 - 22 October 2017 Metropolitan Expo
Parousies 10 - 14 January 2018 Metropolitan Expo
Laiki Techni (Popular Art) 10 - 14 January 2018 Metropolitan Expo
Technima 10 - 14 January 2018 Metropolitan Expo
Mostra Rota & Giftshow 26 - 29 January 2018 Metropolitan Expo
Athens Fashion Trade Show 26 - 29 January 2018 Metropolitan Expo